”Că la Vitleem Maria, săvârșind călătoria,
Într-un mic sălaș, din acel oraș, naște pe Mesia.”

Preacucernici Părinţi,
Iubiţi Credincioşi,

Cuvintele colindului sfânt și bun ”O, ce veste minunată” ne vestesc tuturor bucuria împlinirii călătoriei către
Bethleem a sfintei familii pentru a asculta porunca recensământului cerut de Cezarul August. Călătoria lor de la
Nazaret la Betleem nu se împlinește însă prin prezentarea la autorități, ci prin evenimentul minunat al nașterii
pruncului Iisus în ieslea Betleemului. Iar vestirea împlinirii acestui pelerinaj de către îngeri a fost prilej de cântare de
laudă adusă lui Dumnezeu de către păstori. Pelerinajul sfintei familii devenit  prilej de bucurie ne poate oferi și nouă motiv de înțelegere a pelerinajului nostru pe pământ către Ierusalimul ceresc…

Adevarul 2016

Leave a Reply